Naša spoločnosť sa zaoberá zabezpečovaním

prekladateľských služieb

pre našich klientov – firemných a individuálnych.

Prekladateľské služby sú nosným pilierom našej spoločnosti.

 

Preklady zabezpečíme zo všetkých a

do všetkých svetových jazykov.

Zabezpečujeme preklady vo všetkých odboroch

medicína, ekonomika, právo, všetky technické obory atď.

 

Pre našich klientov ponúkame individuálny prístup,

precíznosť a diskrétnosť.

 

 

KONTAKT

 

 

 

D-COM SOLUTIONS s.r.o., Ul. gen. Klapku 37

945 01 Komárno

office@translat.sk

+ 421 951 019 577

 

 

 

Právne preklady

 

Nazývané aj ako súdne preklady, 

overené preklady alebo úradné preklady.

 

 

 

Preklady bez overenia

 

Prekladmi bez overenia sa rozumie vyhotovenie

prekladu bez nutnosti osvedčenia od

prekladateľa a ktoré neobsahujú odbornú

terminológiu.

 

DTP - Desktop Publishing

 

So službami DTP – Desktop Publishing

vychádzame v ústrety klientom, ktorým je

dôležité aj grafické spracovanie prekladaných

dokumentov – napríklad brožúry a katalógy.

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.