Právne preklady

  

Nazývané aj ako súdne prekladyoverené preklady alebo úradné preklady.

Sú to preklady hlavne pre štátne inštitúcie a orgány Slovenskej republiky a do zahraničia.

Originál alebo notárom overenú kópiu Vášho dokumentu zviažeme s prekladom a doložkou prekladateľa.

Overenie kópie originálu u notára podľa dohody zabezpečíme.

Najčastejšími právnymi prekladmi sú preklady:

- pre individuálnych klientov: rodné a úmrtné listy, vysvedčenia, diplomy

- pre firemných klientov: výpis z OR, zakladateľské listy, apostily, plné moci, znalecké posudky, účtovné závierky.

 

 

 

Právne preklady

 

Nazývané aj ako súdne preklady, 

overené preklady alebo úradné preklady.

 

 

 

Preklady bez overenia

 

Prekladmi bez overenia sa rozumie vyhotovenie

prekladu bez nutnosti osvedčenia od

prekladateľa a ktoré neobsahujú odbornú

terminológiu.

 

DTP - Desktop Publishing

 

So službami DTP – Desktop Publishing

vychádzame v ústrety klientom, ktorým je

dôležité aj grafické spracovanie prekladaných

dokumentov – napríklad brožúry a katalógy.

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.