Prekladteľská agentúra Komárno -

D-COM SOLUTIONS s.r.o.

Senný trh 8

945 01 Komárno

office@translat.sk

 

Vítajte na našej webovej stránke !

Naša spoločnosť sa zaoberá zabezpečovaním prekladateľských služieb pre našich klientov – firemných a individuálnych.

Prekladateľské služby sú nosným pilierom našej spoločnosti. Preklady zabezpečíme zo všetkých a do všetkých svetových jazykov. Zabezpečujeme preklady vo všetkých odboroch – medicína, ekonomika, právo, všetky technické obory atď.

Pre našich klientov ponúkame individuálny prístup, precíznosť a diskrétnosť.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

 

Zabezpečujeme najmä nasledujúce služby:

 

Právne preklady

Nazývané aj ako súdne preklady, overené preklady alebo úradné preklady.

Sú to preklady hlavne pre štátne inštitúcie a orgány Slovenskej republiky a do zahraničia.

Originál alebo notárom overenú kópiu Vášho dokumentu zviažeme s prekladom a doložkou prekladateľa. Overenie kópie originálu u notára podľa dohody zabezpečíme.

Najčastejšími právnymi prekladmi sú preklady:

- pre individuálnych klientov: rodné a úmrtné listy, vysvedčenia, diplomy

- pre firemných klientov: výpis z OR, zakladateľské listy, apostily, plné moci, znalecké posudky, účtovné závierky.

 

Preklady bez overenia

Prekladmi bez overenia sa rozumie vyhotovenie prekladu bez nutnosti osvedčenia od prekladateľa a ktoré neobsahujú odbornú terminológiu.

Hlavne sú to preklady korešpondencie, žiadostí, potvrdení, resumé, diplomovej práce, životopisov, oznámenia, komunikácia so súdmi a úradmi atd.

 

DTP - Desktop Publishing

So službami DTP – Desktop Publishing vychádzame v ústrety klientom, ktorým je dôležité aj grafické spracovanie prekladaných dokumentov – napríklad brožúry a katalógy.

Sme schopní v oblasti prekladu a grafického spracovania skutočne splniť akékoľvek Vaše želanie.

V rámci DTP - Desktop Publishing Vám ponúkame:

- grafický návrh

- polygrafický návrh

- sadzbu

Podľa potreby Vám zabezpečíme aj finálnu tlač - digitálnu alebo offset.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Partneri:

- aj pre našu spoločnosť zabezpečuje účtovnícke služby DVV ACCOUNT s.r.o.