Vítajte na našej

webovej stránke!

Naša spoločnosť sa zaoberá zabezpečovaním prekladateľských služieb pre našich klientov – firemných a individuálnych.

Prekladateľské služby sú nosným pilierom našej spoločnosti.

 

Preklady zabezpečíme zo všetkých a do všetkých svetových jazykov.
Zabezpečujeme preklady vo všetkých odboroch,
medicína, ekonomika, právo, všetky technické obory atď.

Pre našich klientov ponúkame individuálny prístup, precíznosť a diskrétnosť.

  

 

ZABEZPEČUJEME NAJMÄ NASLEDUJÚCE SLUŽBY:

Právne preklady

 

Nazývané aj ako súdne preklady, 

overené preklady alebo úradné preklady.

 

 

 

Preklady bez overenia

 

Prekladmi bez overenia sa rozumie vyhotovenie

prekladu bez nutnosti osvedčenia od

prekladateľa a ktoré neobsahujú odbornú

terminológiu.

 

DTP - Desktop Publishing

 

So službami DTP – Desktop Publishing

vychádzame v ústrety klientom, ktorým je

dôležité aj grafické spracovanie prekladaných

dokumentov – napríklad brožúry a katalógy.

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.