TRANSLAT

Naša spoločnosť sa zaoberá zabezpečovaním prekladateľských služieb pre našich firemných a individuálnych klientov.

Prekladateľské služby sú nosným pilierom našej spoločnosti.

Preklady zabezpečíme zo všetkých a do všetkých svetových jazykov.

Zabezpečujeme preklady vo všetkých odboroch, medicína, ekonomika, právo, všetky technické obory atď.

01

Právne preklady

Nazývané aj ako súdne preklady, overené preklady alebo úradné preklady.

Dozvedieť sa viac

02

Preklady bez overenia

Prekladmi bez overenia sa rozumie vyhotovenie prekladu bez nutnosti osvedčenia od prekladateľa a ktoré neobsahujú odbornú terminológiu.

Dozvedieť sa viac

03

DTP - Desktop Publishing

So službami DTP - Desktop Publishing vychádzame v ústrety klientom, ktorým je dôležité aj grafické spracovanie prekladaných dokumentov - napríklad brožúry a katalógy.

Dozvedieť sa viac
Logo
Tešíme sa na stretnutie s Vami.