Právne preklady

Nazývané aj ako súdne preklady, overené preklady alebo úradné preklady.

Sú to preklady hlavne pre štátne inštitúcie a orgány Slovenskej republiky a do zahraničia. Originál alebo notárom overenú kópiu Vášho dokumentu zviažeme s prekladom a doložkou prekladateľa. Overenie kópie originálu u notára podľa dohody zabezpečíme.

Najčastejšími právnymi prekladmi sú preklady:

- pre individuálnych klientov: rodné a úmrtné listy, vysvedčenia, diplomy

- pre firemných klientov: výpis z OR, zakladateľské listy, apostily, plné moci, znalecké posudky, účtovné závierky.

pexels martine savard

01

Právne preklady

Nazývané aj ako súdne preklady, overené preklady alebo úradné preklady.

Dozvedieť sa viac

02

Preklady bez overenia

Prekladmi bez overenia sa rozumie vyhotovenie prekladu bez nutnosti osvedčenia od prekladateľa a ktoré neobsahujú odbornú terminológiu.

Dozvedieť sa viac

03

DTP - Desktop Publishing

So službami DTP - Desktop Publishing vychádzame v ústrety klientom, ktorým je dôležité aj grafické spracovanie prekladaných dokumentov - napríklad brožúry a katalógy.

Dozvedieť sa viac
Logo
Tešíme sa na stretnutie s Vami.