Preklady bez overenia

pexels andrea piacquadio 2

Prekladmi bez overenia sa rozumie

vyhotovenie prekladu bez nutnosti osvedčenia od prekladateľa a ktoré neobsahujú odbornú terminológiu.

Hlavne sú to preklady

korešpondencie, žiadostí, potvrdení, resumé, diplomovej práce, životopisov, oznámenia, komunikácia so súdmi a úradmi atd.

01

Právne preklady

Nazývané aj ako súdne preklady, overené preklady alebo úradné preklady.

Dozvedieť sa viac

02

Preklady bez overenia

Prekladmi bez overenia sa rozumie vyhotovenie prekladu bez nutnosti osvedčenia od prekladateľa a ktoré neobsahujú odbornú terminológiu.

Dozvedieť sa viac

03

DTP - Desktop Publishing

So službami DTP - Desktop Publishing vychádzame v ústrety klientom, ktorým je dôležité aj grafické spracovanie prekladaných dokumentov - napríklad brožúry a katalógy.

Dozvedieť sa viac
Logo
Tešíme sa na stretnutie s Vami.