DTP - Desktop Publishing 

 

So službami DTP – Desktop Publishing

vychádzame v ústrety klientom, ktorým je dôležité aj

grafické spracovanie prekladaných dokumentov,

napríklad brožúry a katalógy.

 

Sme schopní v oblasti prekladu a grafického spracovania

skutočne splniť akékoľvek Vaše želanie.

V rámci DTP - Desktop Publishing Vám ponúkame:

- grafický návrh

- polygrafický návrh

- sadzbu

 

Podľa potreby Vám zabezpečíme aj finálnu tlač - digitálnu alebo offset.

 

 

 

Právne preklady

 

Nazývané aj ako súdne preklady, 

overené preklady alebo úradné preklady.

 

 

 

Preklady bez overenia

 

Prekladmi bez overenia sa rozumie vyhotovenie

prekladu bez nutnosti osvedčenia od

prekladateľa a ktoré neobsahujú odbornú

terminológiu.

 

DTP - Desktop Publishing

 

So službami DTP – Desktop Publishing

vychádzame v ústrety klientom, ktorým je

dôležité aj grafické spracovanie prekladaných

dokumentov – napríklad brožúry a katalógy.

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.