Preklady bez overenia

 

Prekladmi bez overenia sa rozumie

vyhotovenie prekladu bez nutnosti osvedčenia od prekladateľa a

ktoré neobsahujú odbornú terminológiu.

 

Hlavne sú to preklady

korešpondencie, žiadostí, potvrdení, resumé, diplomovej práce, životopisov,

oznámenia, komunikácia so súdmi a úradmi atd.

 

 

 

Právne preklady

 

Nazývané aj ako súdne preklady, 

overené preklady alebo úradné preklady.

 

 

 

Preklady bez overenia

 

Prekladmi bez overenia sa rozumie vyhotovenie

prekladu bez nutnosti osvedčenia od

prekladateľa a ktoré neobsahujú odbornú

terminológiu.

 

DTP - Desktop Publishing

 

So službami DTP – Desktop Publishing

vychádzame v ústrety klientom, ktorým je

dôležité aj grafické spracovanie prekladaných

dokumentov – napríklad brožúry a katalógy.

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.