Gold Line Decoration

Preklady bez overenia

Pexels La Miko

Prekladmi bez overenia sa rozumie

vyhotovenie prekladu bez nutnosti osvedčenia od prekladateľa a

ktoré neobsahujú odbornú terminológiu.

Hlavne sú to preklady

korešpondencie, žiadostí, potvrdení, resumé, diplomovej práce, životopisov,

oznámenia, komunikácia so súdmi a úradmi atd.

Gold Line Decoration

Právne preklady

Nazývané aj ako súdne preklady, overené preklady alebo úradné preklady.


Dozvedieť sa viac

Preklady bez overenia

Prekladmi bez overenia sa rozumie vyhotovenie prekladu bez nutnosti osvedčenia od prekladateľa a ktoré neobsahujú odbornú terminológiu.

Dozvedieť sa viac

DTP - Desktop Publishing

So službami DTP - Desktop Publishing vychádzame v ústrety klientom, ktorým je dôležité aj grafické spracovanie prekladaných dokumentov - napríklad brožúry a katalógy.

Dozvedieť sa viac

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Telefon +421 951 019 577